معرفی برگزیدگان نخستین جشنواره کلاس شهر

دبیرخانه نخستین جشنواره فرهنگی هنری کلاس شهر برگزیدگان را به شرح زیر اعلام کرد:

برگزیدگان بخش نقاشی

تقدیری مقطع ابتدایی : ریحانه سامانی – آرش شفیعی – النا گودرزی (هر یک مبلغ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال)

رتبه سوم مقطع ابتدایی : رقیه نجفیان پور – ستایش زمانی ( هر یک مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰  ریال)

رتبه سوم مقطع متوسطه : محمد سجاد کیانی – خدیجه طالبی ( هر یک مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال)

رتبه دوم مقطع ابتدایی : الناز ملا اسماعیلی دهقی (  مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال )

رتبه دوم مقطع متوسطه : حانیه صمدانیان ( مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰  ریال )

رتبه اول مقطع ابتدایی : ساجده صفری  ( مبلغ ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال )

رتبه اول مقطع ابتدایی : الینا قطره سامانی ( مبلغ ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال )

رتبه اول مقطع متوسطه : مریم حسین زاده (مبلغ ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال )

برگزیدگان بخش خط تحریری و خوشنویسی

رتبه سوم مقطع ابتدایی : سیاوش صفری – نازنین زهرا بابا ربیع (هر یک  مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال )

رتبه سوم مقطع متوسطه : امیر ارسلان بنی طالبی ( مبلغ  ۱.۵۰۰.۰۰۰  ریال )

رتبه دوم مقطع ابتدایی : مانه پارسخیان ( مبلغ  ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال)

رتبه دوم مقطع متوسطه : آرین احسانی ( مبلغ  ۲.۰۰۰.۰۰۰  ریال )

رتبه دوم  بخش فرهنگیان : خانم شیلا بیگلر پور صدری ( مبلغ ۳.۵۰۰.۰۰۰  ریال)

رتبه اول مقطع ابتدایی : یکتا علی نژاد ( مبلغ ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال )

رتبه اول مقطع متوسطه : سعید قاسمی ( مبلغ  ۲.۵۰۰.۰۰۰  ریال )

رتبه اول  بخش فرهنگیان :آقای حسین خلیق  نوش آبادی ( مبلغ ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال )

برگزیدگان بخش تولید محتوای فضای مجازی

رتبه سوم مقطع ابتدایی : نازنین دادخواه ( مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال )

رتبه سوم مقطع متوسطه : فاطمه کلانتری ( مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال )

رتبه دوم مقطع ابتدایی : غزل کمالی ( مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال )

رتبه دوم مقطع متوسطه : مهشاد سخنوری ( مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال )

رتبه دوم  بخش فرهنگیان : خانم آسیه نراقی ( مبلغ ۳.۵۰۰.۰۰۰  ریال )

رتبه اول مقطع ابتدایی : باران یوسفیان ( مبلغ ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال )

رتبه اول مقطع متوسطه : ژیلا فیض الهی ( مبلغ ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال )

رتبه اول  بخش فرهنگیان : خانم زهره محبی ( مبلغ ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال )

برگزیدگان بخش طراحی پوستر

رتبه سوم  بخش فرهنگیان : آقای علی کارگری اراضی ( مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال )

رتبه دوم  بخش فرهنگیان :خانم الهه کارزاده  ( مبلغ ۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال )

رتبه اول مقطع متوسطه : امیر علی باقری ( مبلغ ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال )

رتبه اول بخش فرهنگیان :آقای رحیم حاج حیدری  ( مبلغ  ۴.۰۰۰.۰۰۰  ریال )

برگزیدگان بخش شعر

رتبه سوم  : خانم الهه شاه منصوری ( مبلغ  ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال )

رتبه دوم مقطع ابتدایی : حوریا ماه پیشانیان ( مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال )

رتبه دوم مقطع متوسطه : حامد اسماعیلی ( مبلغ  ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال )

رتبه اول مقطع ابتدایی : علی سینا میرزایی ( مبلغ  ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال )

رتبه اول مقطع متوسطه : پرینا ملکی ( مبلغ  ۲.۵۰۰.۰۰۰  ریال )

رتبه اول  بخش فرهنگیان :خانم مهین الهی دوست ( مبلغ  ۴.۰۰۰.۰۰۰  ریال )

برگزیدگان بخش داستان و نمایشنامه نویسی

تقدیری بخش فرهنگیان : آقای حمیدرضا رنجکش ( مبلغ  ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال )

رتبه سوم مقطع ابتدایی : ابوالفضل محمدی ( مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال )

رتبه سوم مقطع متوسطه : یاسین پاینده ( مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال )

رتبه سوم  بخش فرهنگیان : خانم الهام حسینی ( مبلغ  ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال )

رتبه دوم مقطع ابتدایی : دیانا ساریخانی ( مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال )

رتبه دوم مقطع متوسطه : باران ورکیانی ( مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال )

رتبه دوم  بخش فرهنگیان :آقای محسن چتری بیدگلی ( مبلغ ۳.۵۰۰.۰۰۰ ریال )

رتبه اول مقطع متوسطه : درین نگهبان ( مبلغ ۲.۵۰۰.۰۰۰  ریال )

رتبه اول بخش فرهنگیان :خانم مریم زالی پور ( مبلغ ۴.۰۰۰.۰۰۰  ریال )

برگزیدگان بخش فیلم کوتاه

رتبه دوم مقطع متوسطه : سارا الیاسی ( مبلغ  ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال )

رتبه اول مقطع متوسطه : مهدی جعفری – شایان بهادری ( هر یک  مبلغ ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال )