معرفی برگزیدگان نخستین جشنواره طنز ادبی شهروندی ” شهر بخیر “

دبیرخانه نخستین جشنواره طنز ادبی شهروندی ” شهر بخیر “ برگزیدگان را به شرح زیر اعلام کرد:

برگزیدگان بخش شعر

لوح تقدیر و مبلغ ۱۰ میلیون  ریال به :

بهار نژند ” از اصفهان  برای سروده  ” آپارتمان نشینی

حسین شادمهر ” از البرز  برای سروده  ” بوق

ریحانه فرزی ” از قم  برای سروده  ” مدیریت خشم

دادیار حامدی ” از مازندران  برای سروده  ” مناظره

منصور عرفان پور ” از فارس  برای سروده  ” الکل

حسینعلی کریمی نسب ” از گلستان  برای سروده  ” شکر خند تلخ

حسین گلچین “از مازندران  برای سروده  ” محیط زیست

لوح تقدیر و مبلغ ۳۰ میلیون ریال به ” علی میری ” از خراسان رضوی  برای سروده ” رعایت ” برای کسب مقام سوم

لوح تقدیر و مبلغ ۳۰ میلیون ریال به ” فرشته قائمی ” از اصفهان برای سروده ” زنجیره انتقال ” برای کسب مقام دوم

لوح تقدیر و مبلغ ۳۰ میلیون ریال به ” امیر حسین خوش حال ” از خراسان رضوی  برای سروده ” واحد نمونه ” برای کسب مقام اول

برگزیدگان بخش داستانک

لوح تقدیر و مبلغ ۱۰ میلیون  ریال به :

فرهاد ناجی ” از مازندران  برای نگارش  ” گربه سفیدی که سیاه شد

دنیا اسکندر زاده ” از تهران برای نگارش ” نامه های سر گشاده

راضیه روحی ” ازاصفهان  برای نگارش  ” راکب نادر

فاطمه فیروزی ” از البرز  برای نگارش ” اندر مزایای زندگی در ایران

لیلا سعیدی ” از اصفهان  برای نگارش  ” مهمان بابا

مسعود نوری ” از اصفهان  برای نگارش  ” حق شارژ

لوح تقدیر و مبلغ ۳۰ میلیون ریال به ” الهه ایزدی لای بیدی ” از تهران  برای نگارش ” عطسه ” برای کسب مقام سوم

لوح تقدیر و مبلغ ۳۰ میلیون ریال به ” پوریا اسکندرزاده ” از تهران برای نگارش ” دورهمی ” برای کسب مقام دوم

لوح تقدیر و مبلغ ۳۰ میلیون ریال به ” فاطمه هاشمی ” از اصفهان  برای نگارش ” مخمل شب ” برای کسب مقام اول

برگزیدگان بخش کاریکلماتور

لوح تقدیر و مبلغ ۱۰ میلیون  ریال به :

مجتبی موسوی ” از اصفهان

حسین مقدسی نیا ” از کرمانشاه

اصغر رضایی گماری ” از خوزستان

لوح تقدیر و مبلغ ۳۰ میلیون ریال به ” آزاد آزادپور ” از خوزستان  برای کسب مقام دوم

لوح تقدیر و مبلغ ۳۰ میلیون ریال به ” آذر رضا زاده ” از خوزستان  برای کسب مقام اول