معرفی برگزیدگان سومین مسابقه نمایشنامه نویسی کودک و نوجوان “بادکنک طلایی”

هیأت داوران جشنواره

برگزیدگان در بخش شهروندی

اسامی برگزیدگان مسابقه نمایشنامه نویسی در بخش شهروندی

هیات داوران  مسابقه پس از  مطالعه و  بررسی آثار، آراء نهایی خود را در بخش شهروندی به شرح زیر اعلام نمودند:

 • علیرضا دهقانی ” برای نگارش نمایشنامه  ” نادونک ” از کرج  که با اهدای لوح تقدیر و مبلغ ۱۵ میلیون ریال  به عنوان اثر برگزیده تقدیر گردید .
 • فاطمه هاشمی  ”  برای نگارش نمایشنامه ”  ناخدا و نارگیل  ” از خمینی شهر که با اهدای لوح تقدیر و مبلغ ۵۰ میلیون ریال  برای کسب مقام اول تقدیر گردید.
 • سمیرا سلیمانی فارسانی ” برای نگارش نمایشنامه ” دنیای وارونه ” از فارسان  که با اهدای لوح تقدیر و مبلغ ۳۰ میلیون ریال برای کسب مقام دوم تقدیر گردید .
 • ماندانا عبقری ” برای نگارش نمایشنامه ”  وقتی با هم یکی  باشیم  ” از کرج ” که با اهدای لوح تقدیر و مبلغ ۱۵ میلیون ریال برای کسب مقام سوم  تقدیر گردید .
 • زینب زاولان  ” برای نگارش نمایشنامه ” آرزوی آلن کوچولو ” از خمینی شهر  و ” پریسا کهکش پور  ” برای نگارش  نمایشنامه “مسافر اشتباهی” از شاهین شهر که از هر یک  با ا هدای لوح تقدیر و مبلغ ۵ میلیون ریال تقدیر گردید .
 • علیرضا دهقانی ” برای نگارش نمایشنامه  ” دشمن نامرئی ” از کرج  که با اهدای لوح تقدیر و مبلغ ۱۵ میلیون ریال برای به عنوان اثر برگزیده  تقدیر گردید .
 • رضا عیسی آبادی  ” برای نگارش نمایشنامه  ” ما رو دور ننداز   ” از تهران که  با اهدای لوح تقدیر و مبلغ ۱۵ میلیون ریال به عنوان اثر  برگزیده  تقدیر گردید .
 • محمد اسدی نژاد  ” برای نگارش نمایشنامه  ” مایه ی حیات    ” از تهران که  با اهدای لوح تقدیر و مبلغ ۱۵ میلیون ریال به عنوان اثر  برگزیده  تقدیر گردید .

برگزیدگان بخش آزاد

اسامی برگزیدگان مسابقه نمایشنامه نویسی در بخش آزاد

هیات داوران  مسابقه پس از  مطالعه و  بررسی آثار، آراء نهایی خود را در بخش آزاد، به شرح زیر اعلام نمودند:

 •  ” رامین کهن  ”  برای نگارش نمایشنامه ”  خونه ی من کجاست ؟ ” از تهران که  با اهدای لوح تقدیر و مبلغ ۵۰ میلیون ریال  برای کسب مقام اول تقدیر گردید.
 •  ” هاجر بهاری سعدی  ”  برای نگارش نمایشنامه ”  قول درخت  ” از شیراز که با  اهدای لوح تقدیر و مبلغ ۳۰ میلیون ریال  برای کسب مقام دوم تقدیر گردید.
 • لیلا بیگوند ” برای نگارش نمایشنامه ”  من کی هستم ؟  ” از تهران که با اهدای لوح تقدیر و مبلغ ۱۵ میلیون ریال برای کسب مقام سوم  تقدیر گردید .
 •  ” علیرضا اسدی  ”  برای نگارش نمایشنامه ”  راز کروکودیل  ” از مشهد که با اهدای لوح تقدیر  و مبلغ ۵۰ میلیون ریال  برای کسب مقام اول تقدیر گردید.
 • فاطمه برمال  ”  برای نگارش نمایشنامه ”  آی تک  ” از اردبیل که با  اهدای لوح تقدیر و مبلغ ۳۰ میلیون ریال  برای کسب مقام دوم تقدیر گردید.
 • هاجر بهاری سعدی ” برای نگارش نمایشنامه ”  چراغ جادو و بی حوصله ها  ” از شیراز که با اهدای لوح تقدیر و مبلغ ۱۵ میلیون ریال برای کسب مقام سوم  تقدیر گردید .
 • محمد محمودی نجف آبادی  ” برای نگارش نمایشنامه ” حکایت قاچ گمشده خورشید  ” از نجف آباد و ” پریسا کهکش پور  ” برای نگارش  نمایشنامه ” همون قصه ی همیشگی ” از شاهین شهر و ” سمیرا سلیمانی فارسانی “ برای نگارش نمایشنامه ” تا آخر دنیا “ از فارسان که از هر یک  با ا هدای لوح تقدیر و مبلغ ۵ میلیون ریال تقدیر گردید .
 • فهیمه داستان پور  ”  برای نگارش نمایشنامه ”  پوریا و کتاب جادو  ” از اصفهان و ” رامین کهن ” برای نگارش نمایشنامه ”  پسر جنگل  ” از تهران که از هر یک  با  اهدای لوح تقدیر و مبلغ ۳۰ میلیون ریال  برای کسب مقام دوم تقدیر گردید.
 • رضا آزاد دریایی ” برای نگارش نمایشنامه ”  ما بری  ” از بندر عباس و  ” محمد صمدی ” برای نگارش نمایشنامه ”  با هم باشیم   ” از قروه که از هر یک  که با اهدای لوح تقدیر و مبلغ ۱۵ میلیون ریال برای کسب مقام سوم  تقدیر گردید .
 • غزاله مرصوصی  ” برای نگارش نمایشنامه ” تو اخراجی  ” از تهران که با ا هدای لوح تقدیر و مبلغ ۵ میلیون ریال تقدیر گردید .
 • عقیل جماعتی  ”  برای نگارش نمایشنامه ”  لرده  ” از خارک و ” ماندانا عبقری ” برای نگارش نمایشنامه ” سئنامرگو” از کرج که از هر یک  با  اهدای لوح تقدیر و مبلغ ۵۰ میلیون ریال  برای کسب مقام اول تقدیر گردید.
 • محسن عظیمی ” برای نگارش نمایشنامه ” انیس یعنی مونس ” از تهران که با اهدای لوح تقدیر و مبلغ ۳۰ میلیون ریال برای کسب مقام دوم تقدیر گردید .
 • امیر قیطاسی ” برای نگارش نمایشنامه ”  ماه پیشونی  ” از نجف آباد و  ” سعید اله یاری ” برای نگارش نمایشنامه ” سطان سنار و آشپز دربار” از اصفهان که از هر یک  که با اهدای لوح تقدیر و مبلغ ۱۵ میلیون ریال برای کسب مقام سوم  تقدیر گردید .
 • عقیل جماعتی  ” برای نگارش نمایشنامه ” پیکا  ” از خارک  و ” راضیه جعفری  ” برای نگارش  نمایشنامه “خانه اسرارآمیز” از تهران و ” ماندانا عبقری “ برای نگارش نمایشنامه ” جادوی کلاه “ از کرج که از هر یک  با ا هدای لوح تقدیر و مبلغ ۵ میلیون ریال تقدیر گردید