معرفی برگزیدگان سومین جشنواره شعر و داستان «شهر من »

هیئت داوران پس از بررسی دقیق آثار، آراء نهایی خود را در سه بخش شعر و داستان و ترجمه اعلام نمودند.

جهت دسترسی به بخش برگزیدگان مسابقه جشنواره، بر روی دکمه‌های زیر کلیک کنید:

هیأت داوران جشنواره در مرحله اول

زهرا وثوقی

زهرا وثوقی

عضو هیأت داوران
بهزاد دانشگر

بهزاد دانشگر

عضو هیأت داوران
عابد کریمی

عابد کریمی

عضو هیأت داوران
احمدرضا خان احمد

احمد رضا خان احمد

عضو هیأت داوران
سعید محسنی

سعید محسنی

عضو هیأت داوران

هیأت داوران جشنواره در مرحله نهایی

سعید معتمدی( دبیرعلمی جشنواره)

سعید معتمدی

عضو هیأت داوران – دبیر علمی جشنواره
جعفر توزنده جانی

جعفر توزنده جانی

عضو هیأت داوران
بیوک ملکی

بیوک ملکی

عضو هیأت داوران
فرمهر منجزی

فرمهر منجری

عضو هیأت داوران
احمد اکبرپور

احمد اکبرپور

عضو هیأت داوران
غلامرضا بکتاش

غلامرضا بکتاش

عضو هیأت داوران

برگزیدگان در بخش شعر

اسامی برگزیدگان مسابقه جشنواره «شهر من» در بخش شعر

آراء نهایی هیات داوران  جشنواره «شهر من» در بخش شعر

 • هیات داوران در این بخش پنج  اثر را مورد تقدیر قرار می دهد :لوح تقدیر و مبلغ ۵ میلیون ریال به :
  • خانم محبوبه سادات صمصام شریعت برای دو اثر ” تولدت مبارک ” و ” غنچه های سرخ ” از اصفهان

   

  لوح تقدیر و مبلغ ۵ میلیون ریال به :

  • خانم نسترن حاتمی برای اثر ” ستاره های بد حال” از خرم آباد

   

  هیات داوران در این بخش دو اثر را برای کسب مقام سوم مورد تقدیر قرار می دهد:

  لوح تقدیر و مبلغ ۱۰ میلیون ریال به :

  • خانم محبوبه سادات صمصام شریعت برای دو اثر ” درخت کاج ” و ” گل تشنه ” از اصفهان

   

  هیات داوران در این بخش یک اثر را برای کسب مقام دوم مورد تقدیر قرار می دهد:

  لوح تقدیر و مبلغ ۱۵ میلیون ریال به :

  • آقای حسین شادمهر برای اثر ” ماشین بیمار” از البرز

   

  هیات داوران در این بخش یک اثر را برای کسب مقام اول  مورد تقدیر قرار می دهد:

  لوح تقدیر و مبلغ ۲۰ میلیون ریال به :

  خانم سمیه بابایی برای  اثر ” غول آتیش” از تهران  – ضمنا برای دو اثر ” پلیس آب ” و ” تفکیک ” از ایشان تقدیر می گردد .

 • هیات داوران در این بخش چهار اثر را مورد تقدیر قرار می دهد:لوح تقدیر و مبلغ ۵ میلیون ریال به :خانم زهرا عراقی برای دو اثر ” شهر آفتابی ” و ” همکار پلیس ” از خراسان رضوی

  لوح تقدیر و مبلغ ۵ میلیون ریال به :

  آقای شهرام رفیعی برای اثر ” شهر زیبا ” از زنجان

  لوح تقدیر و مبلغ ۵ میلیون ریال به :

  آقای امین بهاری زاده برای اثر ” گنجشک های زیرک ” از دزفول

   

  هیات داوران در این بخش دو  اثر را برای کسب مقام سوم مورد تقدیر  قرار می دهد:

  لوح تقدیر و مبلغ ۱۰ میلیون ریال به :

  آقای حسین شادمهر برای اثر ” باغبان شهر ” از البرز

  لوح تقدیر و مبلغ ۱۰ میلیون ریال به :

  خانم ندبه محمدی  برای اثر ” کاش ”  از گرگان

   

  هیات داوران در این بخش یک   اثر را برای کسب مقام دوم مورد تقدیر  قرار می دهد:

  لوح تقدیر و مبلغ ۱۵ میلیون ریال به :

  خانم منیره هاشمی  برای اثر ” دوباره سبز باش ”  از مشهد – ضمنا برای اثر ” نهال ” از ایشان تقدیر می گردد.

   

  هیات داوران در این بخش یک   اثر را برای کسب مقام اول مورد تقدیر  قرار می دهد:

  لوح تقدیر و مبلغ ۲۰ میلیون ریال به :

  خانم سمیه تورجی  برای اثر ” شاخه  ”  از شیراز

 • هیات داوران در این بخش چهار اثر را مورد تقدیر قرار می دهد:لوح تقدیر و مبلغ ۵ میلیون ریال به :آقای قاسم بای  برای دو اثر ” مهربانی با درخت  ” و ” خوش به حال ما  ” از گلستان

  لوح تقدیر و مبلغ ۵ میلیون ریال به :

  خانم مرضیه تاجری برای دو اثر ” آرزو ” و ” بازی خطرناک ” از قم

   

  هیات داوران در این بخش   دو اثر  را برای کسب مقام سوم  مورد تقدیر  قرار می دهد:

  لوح تقدیر و مبلغ ۱۰ میلیون ریال به :

  خانم منیره هاشمی   برای اثر ” اتفاق شاعرانه   ”  از مشهد – ضمنا برای دو اثر ” خواب یک درخت با من است ” و ” از خودم حرف می زنم ” از ایشان تقدیر می گردد.

  لوح تقدیر و مبلغ ۱۰ میلیون ریال به :

  خانم مرضیه رشیدی برای اثر ” حال دریا ” از تهران

  هیات داوران در این بخش یک اثر   را برای کسب مقام دوم  مورد تقدیر  قرار می دهد:

  لوح تقدیر و مبلغ ۱۵ میلیون ریال به :

  خانم فائزه رسکتی   برای اثر ” با پرنده ها    ”  از قائم شهر

   

  هیات داوران در این بخش یک   اثر  را برای کسب مقام اول مورد تقدیر  قرار می دهد:

  لوح تقدیر و مبلغ ۲۰ میلیون ریال به :

  خانم سمیه تورجی   برای اثر ” درخت    ”  از شیراز – ضمنا برای اثر ” دریاچه” از ایشان تقدیر می گردد.

برگزیدگان بخش داستان

اسامی برگزیدگان مسابقه جشنواره «شهر من» در بخش داستان

آراء نهایی هیات داوران  جشنواره «شهر من» در بخش داستان

 • هیات داوران در این بخش یک اثر را برای کسب مقام اول مورد تقدیر قرار می دهد :لوح تقدیر و مبلغ ۲۰ میلیون ریال به :
  • خانم پروانه آهنگرپور برای نگارش داستان ” اختراع عجیب  ” از اهواز
 • هیات داوران در این بخش دو اثر را مورد تقدیر قرار می دهد:لوح تقدیر و مبلغ ۵ میلیون ریال به :
  • خانم فرشته ابراهیمی نیا برای نگارش داستان ” جای ما اینجا نیست ” از قم

   

  لوح تقدیر و مبلغ ۵ میلیون ریال به :

  • خانم پریسا به آبادی برای نگارش داستان ” بادکنک بنفش ” از تهران

   

  هیات داوران در این بخش یک اثر را برای کسب مقام سوم مورد تقدیر قرار می دهد:

  لوح تقدیر و مبلغ ۱۰ میلیون ریال به :

  • خانم مرضیه زادشم برای نگارش داستان ” دم پیچ پیچی ” از شیراز

   

  هیات داوران در این بخش یک اثر را برای کسب مقام دوم  مورد تقدیر قرار می دهد:

  لوح تقدیر و مبلغ ۱۵ میلیون ریال به :

  • خانم مرضیه شریفی برای نگارش  ” اشتباه بزرگ آقا خرسه” از فلاورجان

   

  هیات داوران در این بخش یک اثر را برای کسب مقام اول مورد تقدیر قرار می دهد:

  لوح تقدیر و مبلغ ۲۰ میلیون ریال به :

  • خانم سوده عبد یزدان برای  نگارش  ” پا به پای هم ” ازاصفهان   –  ضمنا برای نگارش  ” مسابقه بی مسابقه  ” از ایشان تقدیر می گردد.
 • هیات داوران در این بخش دو اثر را مورد تقدیر قرار می دهد:لوح تقدیر و مبلغ ۵ میلیون ریال به :خانم زهرا قانع  برای نگارش ” شاید شکسته ” از شیراز

   

  لوح تقدیر و مبلغ ۵ میلیون ریال به :

  آقای مصطفی جعفری خوزانی  برای نگارش  ” کارآگاه قورباغه و معمای شهر پر چاله ” از خمینی شهر

   

  هیات داوران در این بخش یک  اثر را برای کسب مقام سوم مورد تقدیر  قرار می دهد:

  لوح تقدیر و مبلغ ۱۰ میلیون ریال به :

  خانم زری زادشم  برای نگارش ” صدای پای کرونا  ” ازشیراز

   

  هیات داوران در این بخش یک   اثر را برای کسب مقام دوم مورد تقدیر  قرار می دهد:

  لوح تقدیر و مبلغ ۱۵ میلیون ریال به :

  خانم سمیرا سلیمانی فارسانی  برای نگارش” دیو صورتی و رستم عروسکی ”  از فارسان

   

  هیات داوران در این بخش یک   اثر را برای کسب مقام اول مورد تقدیر  قرار می دهد:

  لوح تقدیر و مبلغ ۲۰ میلیون ریال به :

  خانم اکرم تقی پور  برای نگارش ” همسایه های نمک خانم  ”  از اصفهان

 • هیات داوران در این بخش دو اثر را مورد تقدیر قرار می دهد:لوح تقدیر و مبلغ ۵ میلیون ریال به :خانم الهه مصلحی   برای نگارش ” دوازده روز تا نجات زمین با من و بابا  ” ازاصفهان

   

   

  لوح تقدیر و مبلغ ۵ میلیون ریال به :

  آقای مجتبی صفدری برای نگارش  ” نسخه ی سامان بن بودلف بخارایی ” از رشت

   

  هیات داوران در این بخش   یک اثر  را برای کسب مقام سوم  مورد تقدیر  قرار می دهد:

  لوح تقدیر و مبلغ ۱۵ میلیون ریال به :

  خانم سیده فاطمه انجوی نژاد   برای نگارش ” با قدم های داستانتان برق تولید کنید   ”  از شیراز

   

  هیات داوران در این بخش یک اثر   را برای کسب مقام دوم مورد تقدیر  قرار می دهد:

  لوح تقدیر و مبلغ ۲۰ میلیون ریال به :

  خانم فاطمه ظهیری   برای نگارش ” خانه‌ی پدری    ”  از اراک –  ضمنا برای نگارش” نهنگی در ساحل” از ایشان تقدیر می گردد.

   

  هیات داوران در این بخش یک   اثر  را برای کسب مقام اول  مورد تقدیر  قرار می دهد:

  لوح تقدیر و مبلغ ۳۰ میلیون ریال به :

  خانم شیما خرمیان   برای نگارش ” ریشه‌ی تخیلات سبز من    ”  ازخمینی شهر

اسامی برگزیدگان مسابقه جشنواره «شهر من» در بخش ترجمه

آراء نهایی هیات داوران  جشنواره «شهر من» در بخش ترجمه

 • هیات داوران در این بخش سه اثر را مورد تقدیر قرار می دهد:لوح تقدیر و مبلغ ۱۰ میلیون ریال به :خانم سمیرا غلامی برای ترجمه ” آکوی عصبانی ” از اصفهان 

  لوح تقدیر و مبلغ ۱۰ میلیون ریال به :

  خانم الهه مصلحی برای ترجمه ” چرا جزیره ها شنا نمی کنند؟  ” از اصفهان

  لوح تقدیر و مبلغ ۱۰ میلیون ریال به :

  خانم زهرا قانع  برای ترجمه آثار “ ابربوگندو ” و ” ماموریت سفینه فضایی”  از شیراز