معرفی برگزیدگان سومین مسابقه نمایشنامه نویسی کودک و نوجوان “بادکنک طلایی”

هیأت داوران جشنواره

برگزیدگان در بخش شهروندی

اسامی برگزیدگان مسابقه نمایشنامه نویسی در بخش شهروندی

هیات داوران  مسابقه پس از   بررسی دقیق آثار، برگزیدگان جشنواره را به شرح زیر اعلام نمودند:

 • علیرضا دهقانی ” برای نگارش نمایشنامه  ” نادونک ” از کرج  که با اهدای لوح تقدیر و مبلغ ۱۵ میلیون ریال  به عنوان اثر برگزیده تقدیر گردید .
 • فاطمه هاشمی  ”  برای نگارش نمایشنامه ”  ناخدا و نارگیل  ” از خمینی شهر که با اهدای لوح تقدیر و مبلغ ۵۰ میلیون ریال  برای کسب مقام اول تقدیر گردید.
 • سمیرا سلیمانی فارسانی ” برای نگارش نمایشنامه ” دنیای وارونه ” از فارسان  که با اهدای لوح تقدیر و مبلغ ۳۰ میلیون ریال برای کسب مقام دوم تقدیر گردید .
 • ماندانا عبقری ” برای نگارش نمایشنامه ”  وقتی با هم یکی  باشیم  ” از کرج ” که با اهدای لوح تقدیر و مبلغ ۱۵ میلیون ریال برای کسب مقام سوم  تقدیر گردید .
 • زینب زاولان  ” برای نگارش نمایشنامه ” آرزوی آلن کوچولو ” از خمینی شهر  و ” پریسا کهکش پور  ” برای نگارش  نمایشنامه “مسافر اشتباهی” از شاهین شهر که از هر یک  با ا هدای لوح تقدیر و مبلغ ۵ میلیون ریال تقدیر گردید .
 • علیرضا دهقانی ” برای نگارش نمایشنامه  ” دشمن نامرئی ” از کرج  که با اهدای لوح تقدیر و مبلغ ۱۵ میلیون ریال برای به عنوان اثر برگزیده  تقدیر گردید .
 • رضا عیسی آبادی  ” برای نگارش نمایشنامه  ” ما رو دور ننداز   ” از تهران که  با اهدای لوح تقدیر و مبلغ ۱۵ میلیون ریال به عنوان اثر  برگزیده  تقدیر گردید .
 • محمد اسدی نژاد  ” برای نگارش نمایشنامه  ” مایه ی حیات    ” از تهران که  با اهدای لوح تقدیر و مبلغ ۱۵ میلیون ریال به عنوان اثر  برگزیده  تقدیر گردید .

برگزیدگان بخش آزاد

اسامی برگزیدگان مسابقه نمایشنامه نویسی در بخش آزاد

هیات داوران  مسابقه پس از  مطالعه و  بررسی آثار، آراء نهایی خود را در بخش آزاد، به شرح زیر اعلام نمودند:

 •  ” رامین کهن  ”  برای نگارش نمایشنامه ”  خونه ی من کجاست ؟ ” از تهران که  با اهدای لوح تقدیر و مبلغ ۵۰ میلیون ریال  برای کسب مقام اول تقدیر گردید.
 •  ” هاجر بهاری سعدی  ”  برای نگارش نمایشنامه ”  قول درخت  ” از شیراز که با  اهدای لوح تقدیر و مبلغ ۳۰ میلیون ریال  برای کسب مقام دوم تقدیر گردید.
 • لیلا بیگوند ” برای نگارش نمایشنامه ”  من کی هستم ؟  ” از تهران که با اهدای لوح تقدیر و مبلغ ۱۵ میلیون ریال برای کسب مقام سوم  تقدیر گردید .
 •  ” علیرضا اسدی  ”  برای نگارش نمایشنامه ”  راز کروکودیل  ” از مشهد که با اهدای لوح تقدیر  و مبلغ ۵۰ میلیون ریال  برای کسب مقام اول تقدیر گردید.
 • فاطمه برمال  ”  برای نگارش نمایشنامه ”  آی تک  ” از اردبیل که با  اهدای لوح تقدیر و مبلغ ۳۰ میلیون ریال  برای کسب مقام دوم تقدیر گردید.
 • هاجر بهاری سعدی ” برای نگارش نمایشنامه ”  چراغ جادو و بی حوصله ها  ” از شیراز که با اهدای لوح تقدیر و مبلغ ۱۵ میلیون ریال برای کسب مقام سوم  تقدیر گردید .
 • محمد محمودی نجف آبادی  ” برای نگارش نمایشنامه ” حکایت قاچ گمشده خورشید  ” از نجف آباد و ” پریسا کهکش پور  ” برای نگارش  نمایشنامه ” همون قصه ی همیشگی ” از شاهین شهر و ” سمیرا سلیمانی فارسانی “ برای نگارش نمایشنامه ” تا آخر دنیا “ از فارسان که از هر یک  با ا هدای لوح تقدیر و مبلغ ۵ میلیون ریال تقدیر گردید .
 • فهیمه داستان پور  ”  برای نگارش نمایشنامه ”  پوریا و کتاب جادو  ” از اصفهان و ” رامین کهن ” برای نگارش نمایشنامه ”  پسر جنگل  ” از تهران که از هر یک  با  اهدای لوح تقدیر و مبلغ ۳۰ میلیون ریال  برای کسب مقام دوم تقدیر گردید.
 • رضا آزاد دریایی ” برای نگارش نمایشنامه ”  ما بری  ” از بندر عباس و  ” محمد صمدی ” برای نگارش نمایشنامه ”  با هم باشیم   ” از قروه که از هر یک  که با اهدای لوح تقدیر و مبلغ ۱۵ میلیون ریال برای کسب مقام سوم  تقدیر گردید .
 • غزاله مرصوصی  ” برای نگارش نمایشنامه ” تو اخراجی  ” از تهران که با ا هدای لوح تقدیر و مبلغ ۵ میلیون ریال تقدیر گردید .
 • عقیل جماعتی  ”  برای نگارش نمایشنامه ”  لرده  ” از خارک و ” ماندانا عبقری ” برای نگارش نمایشنامه ” سئنامرگو” از کرج که از هر یک  با  اهدای لوح تقدیر و مبلغ ۵۰ میلیون ریال  برای کسب مقام اول تقدیر گردید.
 • محسن عظیمی ” برای نگارش نمایشنامه ” انیس یعنی مونس ” از تهران که با اهدای لوح تقدیر و مبلغ ۳۰ میلیون ریال برای کسب مقام دوم تقدیر گردید .
 • امیر قیطاسی ” برای نگارش نمایشنامه ”  ماه پیشونی  ” از نجف آباد و  ” سعید اله یاری ” برای نگارش نمایشنامه ” سطان سنار و آشپز دربار” از اصفهان که از هر یک  که با اهدای لوح تقدیر و مبلغ ۱۵ میلیون ریال برای کسب مقام سوم  تقدیر گردید .
 • عقیل جماعتی  ” برای نگارش نمایشنامه ” پیکا  ” از خارک  و ” راضیه جعفری  ” برای نگارش  نمایشنامه “خانه اسرارآمیز” از تهران و ” ماندانا عبقری “ برای نگارش نمایشنامه ” جادوی کلاه “ از کرج که از هر یک  با ا هدای لوح تقدیر و مبلغ ۵ میلیون ریال تقدیر گردید