ورکشاپ نقاشی، تصویرسازی و کاریکاتور با موضوع عابر پیاده