اخبار
۱۵ آبان ۱۳۹۰

تولید و توزیع مجموعه انیمیشنهای “توتو کوچولو” در اصفهان

دبیر کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان از تولید مجموعه انیمشنی با عنوان “توتو کوچولو” با هدف آموزش نکات لازم جهت حفظ محیط زیست به مخاطب خردسال […]
۱۵ آبان ۱۳۹۰

تولید نرم افزار چند رسانه ای محیط زیست در اصفهان

دبیر کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان از تولید نرم افزار چند رسانه ای محیط زیست با هدف آموزش شیوه صحیح محافظت از منابع طبیعی به کودکان […]