معرفی

در یک نگاه، «اداره توسعه فرهنگ شهروندی»، متولی اصلی تحقق فرهنگ شهروندی در جامعه شهری اصفهان بوده و یکی از مراکز عمده ای است که به اشاعه آداب، اخلاق و سلوک اجتماعی در جامعه یاری می رساند.

هدف اصلی از تأسیس این اداره، ارتقاء‌ فرهنگ شهروندی و آشنایی شهروندان اصفهانی با تعریف «شهر،‌ شهروند و موضوعات شهروندی» به منظور ایجاد حس تعلق در آنها نسبت به شهر و همشهریانشان بوده است. تقویت ارتباط کودکان با شهر زیبایشان اصفهان، آشنایی با محیط زیست آن، آثار تاریخی چشم نوازی که در این خطه قرار گرفته و به طور کلی شناخت قابلیتها و ظرفیتهای سرشار و غنی شهر اصفهان از دیگر اهدافی است که اداره توسعه فرهنگ شهروندی به تحقق آنها یاری می رساند.

علاوه بر این، یکی از مهمترین شاخصه های فرهنگ اجتماعی، آشنایی با حقوق و ضوابط شهروندی و تلاش برای رعایت آنهاست از این رو، اداره توسعه فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان با بهره گیری از شیوه های نوین آموزشی، به طور مستمر آموزه های شهروندی را به مردم اصفهان انتقال می دهد تا این مفاهیم در وجود شهروندان نهادینه گردد.

اداره توسعه فرهنگ شهروندی تلاش می کند به مردم شهرش یادآور شود که اگر پایبند به اصول اخلاقی،‌ رفتاری و اعتقادی باشیم،‌ می توانیم در کنار هم، در اصفهان،‌ شهر زیبای خدا با آرامش خاطر زندگی کنیم. اداره توسعه فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان، سالهاست که با تلاش خستگی ناپذیر خود، می کوشد مشکلات و معضلات شهری را با مردم درمیان گذاشته و آنها را با عناصری از فرهنگ شهروندی که به حل مشکلات یاد شده یاری می رساند، آشنا سازد. خوشبختانه فعالیتهای این اداره از ابتدای سال ۱۳۸۵ از جنبه تبلیغاتی بیرون آمده و بیشتر شکل محتوایی و آموزشی به خود گرفته است که نتیجه آن در ارزشیابی ها و نظرسنجی های صورت گرفته از مردم کاملا مشهود است.

تحقق فرهنگ شهروندی و اشاعه آن در زوایای مختلف شهر، طبیعتا به صبر و حوصله بسیار نیاز دارد و مدیریت و کارکنان اداره توسعه فرهنگ شهروندی با عشق و علاقه ای که به شهر و همشهریانشان می ورزند، تلاش می کنند با سعه صدر کامل به انجام این امر مهم اقدام نموده و خدمتگزار مردم شریف شهر اصفهان باشند. تهیه و انتشار مجموعه کتب شعر ویژه کودکان با عنوان هفته فرشته، داستانهای کودکانه زی زی، بروشورهای شهروندی، جورچینهای کاغذی با موضوع شهروندی، بنرها و پوسترهای شهروندی و.. شماری از محصولاتی است که در کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان تهیه شده و در اختیار مردم قرار گرفته است.

برخی دیگر از محصولات تهیه شده در این اداره به شرح ذیل است:

همچنین بخوانید: