تبلیغات شهری
  • 1
  • 5e6236ac-6066-441f-9ba8-ad5b15912059
  • 0ca599bd-252a-4a7e-af69-c1d386568c16
  • ff8156f8-3c44-4213-8004-33609d1eae24
  • b08607ce-991f-46a9-9712-8d94a26aea79

عضــویت در ســامانه
پیام کوتاه شهروندی

جهت عضویت در سامانه پیام کوتاه شهروندی
شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید

لاک پشت پرنده “کاپیتان بابک” را برگزید

 نخستین رمان  اداره توسعه فرهنگ شهروندی با عنوان (کاپیتان بابک)سه لاکپشت پرنده را  کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره توسعه فرهنگ شهروندی و به نقل از ایمنا، لاک‌پشت پرنده فهرستی از کتاب‌های ادبیات کودک و نوجوان است که با همکاری مشترک مؤسسه شهر کتاب و فصلنامه تخصصی پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان تهیه می‌شود.

گروهی از منتقدان و کارشناسان کودک و نوجوان در پایان هر فصل، فهرستی از کتاب‌های کودک و نوجوان منتشر شده در یک فهرست معرفی می‌کنند.

سه لاکپشت ضمن برخورداری از ارزش های ادبی تضادی با معیارهای ادبی ندارد و لاک پشت پرنده این کتاب را در لیست برای مخاطبان قرار داده است.

کتاب کاپیتان بابک نوشته سعید محسنی رمانی است جذاب برای نوجوانان که به موضوعات شهروندی می پردازد.