عناوین و موضوعات شهروندی

عناوین و موضوعات شهروندی

 

محیط شهری

 • حفظ فضای سبز و پارک ها

 • فضای سبز خانه ها و شهره

 • مراقبت از فضای سبز: نچیدن گلها، شکستن شاخه ها، آتش روشن نکردن، یادگاری نوشتن روی
  تنه درختان

 • مراقبت از چمن: بازی نکردن، قرار ندادن ضرف غذا بر چمن و …

 • احیای فضای سبز خانه

 • پاکیزه نگه داشتن
  فضای پارک

 • عدم تخریب اموال و
  وسایل بازی پارک

حمل و نقل عمومی

 • مزایای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی

 • رفتارهای درست هنگام سوار شدن: رعایت حق تقدم، ارائه بلیط

 • رعایت حال دیگران، سالمندان، مادران

 • عدم استفاده از تلفن همراه و رعایت سکوت

 • رعایت نظافت در اتوبوس

 • سوار و پیاده شدن در ایستگاه

 • عدم تخریب اتوبوس: صندلی ها، بدنه و …

ترافیک

 • رعایت مقررات در هنگام رانندگی(ماشین، موتور سیکلت و دوچرخه)

 • ایمنی حمل و نقل(استفاده از کمربند و کلاه ایمنی)

 • قوانین عبور و مرور و رعایت آن توسط عابرین، رانندگان و سرنشینان خودرو

پسماند / بازیافت / نظافت شهری

 • قانون مدیریت پسماند

 • آشنا نمودن شهروندان با امور پسماند در شهرداری منطقه

 • گذرادن زباله در ساعت مقرر و طبق برنامه های جدول زمانی

 • تفکیک زباله های خشک و تر در مبد

 • بازیافت و فواید آن(بازیافت کاغذ، شیشه و پلاستیک)

 • آلودگی های زیست محیطی زباله ها: باقی ماندن پسماند ها در چرخه طبیعت استفاده از
  منابع طبیعی برای تولید، نریختن زباله در معابر، سطح شهر و طبیعت، عدم پرتاب زباله
  از ماشین

حفظ آثار باستانی و میراث فرهنگی

 • مراقبت از آثار باستانی

 • عدم تخریب آثار باستانی(یادگاری نوشتن بر روی آثار)

 • شناخت اهمیت آثار

حفظ محیط زیست

 • آلودگی های زیست محیطی:آب، خاک، هو

 • راههای پیشگیری از آلودگی های زیست محیط

 • صرفه جویی در مصرف انرژی و منابع زیرزمینی

مدیریت شهری

 • جلوگیری از تکدی گری

 • مشاغل مزاحم

 • رفع سد معبر

 • شهروند الکترونیک

زیبا سازی و مبلمان شهری

 • ساماندهی تابلوهای شهری

 • عدم تخریب تابلوهای شهری(ترقه زدن و آتش بازی)، پلاک کوچه ها و تابلوهای راهنم

 • ضوابط نصب پلاکاردها در سطح شهر

 • توجه به ضوابط زیباسازی، عدم دیوار نویسی و انجام تبلیغات روی دیواره

 • توجه به مقررات مربوط به استفاده از نقاشی و رنگ آمیزی در سطح شهر و بدنه معابر

آتش نشانی و رعایت مسائل ایمنی در شهر

 • معرفی و خدمات آتش نشانی و شرح وظایف آنه

 • همکاری شهروندان با مأموران: (آدرس صحیح دادن، حفظ خونسردی، باز نمودن مسیر ماشین
  آتش نشانی در حین عملیات، اشغال نکردن تلفن آتش نشانی و …)

 • رعایت مسائل ایمنی در محیط داخل و خارج منزل و محیط کار

 • معرفی شماره تلفن ۱۲۵

روابط اجتماعی

 • حسن خلق

 • خوش رویی

 • خوش گویی

 • خوش بینی

 • خوش رفتاری: خوش قولی، سلام، صله رحم و …

مشارکت

 • مشارکت فرهنگی

 • مشارکت سیاسی

 • مشارکت اقتصادی

 • مشارکت در اداره شهر

حقوق

 • همسایه

 • والدین

 • اولاد

 • و …