دومین مسابقه نمایشنامه نویسی کودک و نوجوان

دومین مسابقه نمایشنامه نویسی کودک و نوجوان

رشد و فرهنگ هر جامعه بستگی به نوع آموزش و پرورش مهارتها در کودکان و نوجوانان آن جامعه دارد . در این بین نمایشنامه در خلق نمایش کودک و نوجوان که زمینه ساز پرورش خلاقیت و اندیشه کودکان است نقش بسزایی دارد. از این رو سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با توجه به اهمیت و ضرورت وجود نمایش برای کودک و نوجوان و با هدف تولید نمایشنامه های جدید و مناسب با رده های سنی مختلف به لحاظ محتوایی، اقدام به برگزاری دومین مسابقه نمایشنامه نویسی کودک و نوجوان اصفهان نموده است.
نویسندگان و علاقمندان جهت شرکت در مسابقه می توانند فایل فراخوان دومین مسابقه نمایشنامه نویسی را از همین پایگاه دریافت نمایند.

شرکت کنندگان باید فایل را دانلود کرده و پس از چاپ کلیه فرم ها و تکمیل آنها، به همراه فایل ورد اثر به نشانی الکترونیکی honartalar@gmail.com ارسال نمایند.

فراخوان نمایشنامه نویسی