تبلیغات شهری
  • 1
  • 5e6236ac-6066-441f-9ba8-ad5b15912059
  • 0ca599bd-252a-4a7e-af69-c1d386568c16
  • ff8156f8-3c44-4213-8004-33609d1eae24
  • b08607ce-991f-46a9-9712-8d94a26aea79

عضــویت در ســامانه
پیام کوتاه شهروندی

جهت عضویت در سامانه پیام کوتاه شهروندی
شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید

تابلوهای تبلیغات شهروندی به موضوع “درختکاری” اختصاص یافت

رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان “حفظ درخت/ تداوم حیات”  را شعارسالجاری در هفته درختکاری عنوان کرد و گفت: به منظور حفظ درختان و ترویج فرهنگ درختکاری در بین شهروندان، 300 تابلوی تبلیغات شهروندی مناطق 15 گانه این شهر، به موضوع درختکاری اختصاص داده شد.

احمد رضایی دارافشانی با بیان اینکه این تبلیغات از 5 اسفند ماه به مدت  20 روز در سطح شهر اصفهان نصب خواهد بود تصریح کرد: هوایم را داشته باشید، جان شما و جان شاخه هایم  از جمله پیام هایی است که در این دوره از تابلوهای تبلیغات شهروندی به آن پرداخته شده است تا موجب ترویج فرهنگ حفظ درختان در بین شهروندان گردد.

وی با اشاره به اینکه شهر اصفهان یکی از مهمترین شهرهای گردشگری  جهان بشمار می آید اظهار داشت: دراین دوره از تبلیغات شهری در مناطق گردشگری، پیام ها به دو زبان انگلیسی و فارسی نوشته شده است تا مسافران خارجی نیز از این پیام ها بهره مند شوند.